Közhasznúsági jelentések

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012

TARTALOM

 1. A szervezet alapadatai
 2. Kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolójának mérlege és eredménylevezetetése
 3. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról
 4. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
 5. A cél szerinti juttatások kimutatása
 6. A központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzat-tól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása.
 7. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása
 8. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója

 

Melléklet: kuratóriumi jegyzőkönyv a közhasznúsági jelentés elfogadásáról.

 

 1. 1. A szervezet alapadatai

1. Elnevezés:                                                    Zenesziget Alapítvány

2. Képviselő:                                                     Angler Tibor

3. Székhely:                                                      2310 Szigetszentmiklós, Tölgyfa u. 2O

4. Levelezési cím:                                               2310 Szigetszentmiklós, Tölgyfa u. 2O

5. Adószám:                                                      18702673-1-13

6. Közhasznúsági fokozat:                                  közhasznú alapítvány

7. Nyilvántartásba vételi végzés száma:             12.Pk.60.527/2003/4.

8. Nyilvántartásba vételi végzés kelte:                2004. április 03.

9. A szervezet céljának rövid leírása:

 

 

A Zenesziget céljai a következők:

- Szigetszentmiklóson, illetve a Csepel-sziget térségében élő 5-18 éves korú gyermekek

képességfejlesztése, művészeti képzése, melyek a következők: ének-, gitár-, dob- és

zongoraoktatás, zenetörténet, zeneelmélet, zenei előkészítő, irodalmi színpad, kézműves

foglalkozások.

- A gyermekek megismertetése az évkör ünnepeivel, azok jelentőségével, belső tartalmával,

hogy beépíthessék ezeket saját életükbe. Ezt a törekvést szolgálják egyrészt a foglalkozások

alatti megbeszélések, másrészt az ünnepek alkalmából megtartott rendezvények.

-  A hagyományok ápolása.

-  Az örök emberi értékek megmutatása a jövő nemzedéke számára a művészeteken keresztül.

-  A gyermekekben szunnyadó alkotó erők kiteljesedésének segítése, támogatása.

-  A saját alkotóműhelyben létrehozott alkotások szélesebb körbe történő eljuttatása.

- Különböző városi, illetve térségi rendezvényeken való részvétel, és olyan jótékonysági

fellépések, melyekkel biztosítani tudjuk a hátrányos helyzetben élők részére is a művészetek

áldásos hatását.

- Esélyegyenlőség biztosítása a gyermekek számára a művészetek elsajátításában.

 

2. KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA 2012.

 

 

 

Adatok eFt-ban

 

Sor szám

A tétel megnevezése

Előző év

Előző évek módosítása

Tárgyév

a

b

c

d

e

1.

A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (1+2+3+4+5)

3 979

5 097

2.

1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás

3 979

5 047

3.

a.) alapítótól

-

4.

b.) központi költségvetésből

192

0

5.

c.) helyi önkormányzattól

50

50

6.

d.) társadalombiztosítótól

-

-

7.

e.) egyéb, ebből 1%

3 737

5 047

8.

2. Pályázati úton elnyert támogatás

0

9.

3. Közhasznú tevékenységből származő bevétel

-

-

10.

4. Tagdíjból származó bevétel

-

-

11.

Egyéb bevétel

0

0

12.

B. Vállalkozási tevékenység bevétele

0

0

13.

C. Összes bevétel (A+B)

3 979

5 097

14.

D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1+2+3+4+5+6)

4 015

5 198

15.

1. Anyagjellegű ráfordítások

1 885

2 164

16.

2. Személyi jellegű ráfordítások

2 056

2 868

17.

3. Értékcsökkenési leírás

74

166

18.

4. Egyéb ráfordítások

0

0

19.

5. Pénzügyi műveletek ráfordításai

0

-

20.

6. Rendkívüli ráfordítások

-

0

21.

E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1+2+3+4+5+6)

0

0

22.

1. Anyagjellegű ráfordítások

0

0

23.

2. Személyi jellegű ráfordítások

0

0

24.

3. Értékcsökkenési leírás

0

0

25.

4. Egyéb ráfordítások

0

5

26.

5. Pénzügyi műveletek ráfordításai

0

0

27.

6. Rendkívüli ráfordítások

0

0

28.

F. Összes ráfordítás (D+E)

0

5 198

29.

G. Adózás előtti eredménye (B-E)

0

0

30.

H. Adófizetési kötelezettség

-

-

31.

I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)

0

0

32.

J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)

-36

-101

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

 

33.

A. Személyi jellegű ráfordítások

2 056

2 868

34.

1. Bérköltség

1 320

2 232

35.

ebből: - megbízási díjak

0

-

36.

- tiszteletdíjak

-

-

37.

2. Személyi jellegű egyéb kifizetések

0

0

38.

3. Bérjárulékok

736

636

39.

B. A szervezet által nyújtott támogatások

0

0

40.

C. Továbbutalási céllal kapott támogatás

-

-

41.

D. Továbbutalt támogatás

-

-

Keltezés: Budapest, 2013.05.15.

 

 


. KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE 2012.

Sor szám

A tétel megnevezése

Előző év

Előző év(ek) helyesbítései

Tárgyév

 

 

a

b

c

d

e

 

1.

A. Befektetett eszközök (2-5. SOROK)

118

85

 

2.

I. IMMATERIÁLIS JAVAK

-

-

 

3.

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

118

85

 

4.

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

0

 

5.

IV. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE

-

-

 

6.

Forgóeszközök (7-10. sorok)

135

275

 

7.

I. KÉSZLETEK

0

 

8.

II. KÖVETELÉSEK

191

 

9.

III. ÉRTÉKPAPÍROK

-

-

 

10.

IV. PÉNZESZKÖZÖK

135

84

 

11.

C. Aktív időbeli elhatárolások

0

0

 

12.

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)ÖSSZESEN (1+6+11. SOR)

253

360

 

13.

D. Saját tőke (14-19 sorok)

253

152

 

14.

I. INDULÓ TŐKE/JEGYZETT TŐKE

100

100

 

15.

II. TŐKEVÁLTOZÁS/EREDMÉNY

189

153

 

16.

III. LEKÖTÖTT TARTALÉK

-

-

 

17.

IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK

-

-

 

18.

V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL)

-36

-101

 

 

19.

VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL

0

0

 

20.

E. Céltartalékok

-

-

 

21.

F. Kötelezettségek (22-23. sorok)

0

208

 

22.

I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

0

0

 

23.

II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

0

208

 

24.

G. Passzív időbeli elhatárolások

0

0

 

25.

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (13-20+21+24. sor)

253

360

 

 

Keltezés: Budapest, 2013.05.15.

 

 

 

 

 

 

 

3. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról

 

 

A Zenesziget Alapítvány 2012. évben az 1 %-os felajánlásokból nem részesült.

 

 

 1. 4. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

 

 
BevételekSzigetszentmiklós Önkormányzat támogatása

50 000 FtSzülői támogatás5 047 000 FtKapott banki kamat264 FtÖsszesen:
5 097 264 Ft


KiadásokKözüzemi díjak420 527 FtTávközlési költség81 000 FtPostaköltség
4 700 FtSzakértői, pályázati díjak(lektorálás)


9 560 FtKönyvviteli szolgáltatás12 000 FtIrodaszer
32 974 FtNyomdai díjak288 750 FtFénymásolás32 830 FtTisztítószer
40 440 FtFenntartási, javítási költség


9 477 FtVirág
15 883 FtRendezvény költség458 519 FtTábor, kirándulás544 843 FtBelépőjegyek52 200 FtSzakkönyvek, folyóiratok101 329 FtKisértékű tárgyi eszköz6 498 Ft100e Ft feletti tárgyi eszköz


142 140 FtBankköltség
58 980 FtBérek
2 232 000 FtBérek járulékai636 120 FtÖsszesen:
5 180 770 Ft


 Mérlegben jelentkező eltérés:
Kiadások
5 180 770 Ft- tárgyi eszköz-142 140 Ft+ tárgyi eszköz tárgyévi értékcsökkenése

67 381 Ft+további eszközök értékcsökkenése


92 659 FtMódosított (eredménylevezetésben szereplő)kiadások

5 198 670 Ft


 

5. A cél szerinti juttatások mértékének kimutatása
Működés költségei
1 004 059 Ft

Közüzemi díjak420 527 FtTávközlési költség81 000 FtPostaköltség
4 700 FtKönyvviteli szolgáltatás12 000 Ft

 


Irodaszer
32 974 FtNyomdai díjak288 750 FtFénymásolás32 830 FtTisztítószer
40 440 FtFenntartási, javítási költség


9 477 FtVirág
15 883 FtKisértékű tárgyi eszköz6 498 FtBankköltség
58 980 Ft


Rendezvények költségei
458 519 Ft

Tábor, kirándulás, belépők
597 043 Ft

Művészeti tevékenység költségei(bérek és járulékok


2 868 120 Ft

Művészeti tevékenység egyéb költségei110 889 Ft

Ebből:

Szakértői, pályázati díjak(lektorálás)

9 560 Ft
Szakkönyvek, folyóiratok


101 329 Ft


Összesen:

5 038 630 Ft
 

6.  A központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása.

 

Szigetszentmiklós Önkormányzata                                                      50 000 Ft

 

 

 1. 7. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása

 

A Zenesziget Alapítvány 2012. évben nem nyújtott sem pénzbeli, sem természetbeni juttatást vezető tisztségviselőinek.

 

 

 1. 8. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója

 

Az alapítvány tevékenysége igen sikeresnek mondható.

 

Eredményeink:

- a gyermekek folyamatos zenei fejlődése

- a Zenesziget a településen belül 60-70 gyermek részére nyújt egy kiváló közösséget

- a gyermekek testvérei, szülei, hozzátartozói is részei ennek a közösségnek, akik rendszeresen nagy számban vesznek részt a rendezvényeken

- a kirándulásokat, a nyári tábort felejthetetlen élményként tartják számon a Zenesziget tagjai - ebben az évben is sok rendezvénnyel és karitatív előadással gazdagítottuk környezetünk kulturális életét. A jótékonysági szereplések nem csak a hátrányos helyzetű közönségünk /öregek, fogyatékosok, betegek/ részére fontosak, hanem a Zenesziget tagjai számára is nagy tapasztalatokat adnak. Ezáltal fejlődik a szociális érzékük.

- a Zenesziget egyik legfontosabb eredményének azt a sok saját alkotást tartjuk, amelyek az alkotóműhely fennállása óta keletkeztek. Ezek mindegyike szépre és jóra kívánja nevelni a gyermekeket.

 

A Zenesziget 2012. évi kiemelt programjai, rendezvényei:

1. Farsang

-  A foglalkozásokon a farsang belső értelmének és jelentésének kibontása.

-  Kiscsoportos mókás jelenetek kidolgozása, zenék betanulása

-  Farsangi rendezvény /mókás jelenetek, énekek, táncos farsangi bál, jelmezverseny, tombola/.

2. Költészet napja

-  Megbeszéltük a költészet fontosságát, annak sajátosságait.

-  Versírással, rímfaragással próbálkoztak a gyerekek.

-  A Költészet napján előadtuk a megtanult verseket.

3. Húsvét

-  A foglalkozásokon megbeszéltük a húsvétnak, mint keresztény ünnepnek, és a húsvéti népszokásoknak a jelentését.

-  Hímes tojásokat készítettünk különböző módszerek segítségével.

-  Megtanulunk pár húsvéthoz kapcsolódó éneket.

4. Pünkösd

-  A foglalkozásokon megbeszéltük a pünkösd belső tartalmát, az akaratnak az életünkben való fontosságát, és ezt különböző drámai eszközök segítségével eljátszottuk.

-  Hétvégén szabadtéri program keretében megrendeztük az ügyességi versenyt, ahol megválasztottuk a pünkösdi királyt és királynőt.

5. Anyák napja

-  A Zeneszigetbe járó gyermekek zenés műsorral köszöntötték az édesanyákat.

6. János nap

-  A néphagyományokhoz híven egy kétnapos kirándulás keretében a szabadban töltöttük az éjszakát.

7. Nyári tábor

-   Zánkán került sor az egyhetes művészeti táborra, ami mind szakmai szempontból, mind közösségformáló szerepét tekintve jól sikerült.

8. Mihály nap

-  A gyermekek a Mihály és a sárkány harcát megjelenítő meséket és verseket gyűjtöttek.

-  Szeptember 29. Mihály nap /papírsárkány és fakardkészítés, Mihály és a sárkány harcának

szimbolikus megjátszása, sárkányeregetés a Kéktón/.

9. Őszi kirándulás

-   Kétnapos kirándulást szerveztünk azoknak a gyermekeknek a részére, akik

szorgalmukkal a leginkább segítették a Zenesziget közösségi munkáját.

10. Márton nap

-  A Márton napi legenda felelevenítése, eljátszása történt a foglalkozásokon.

-  Saját mécseseket készítettünk.

-  A kiválasztott november eleji estén mécsesekkel történő felvonulást tartottunk. A magunk által sütött kis márton-cipókat testvériesen megosztottuk, utalva arra, hogy Márton is megfelezte a kabátját a koldussal.

12. Karácsony

-  A karácsonynak, mint keresztény ünnepnek a megbeszélése történt a foglalkozásokon.

-  A helyi közösségi házban előadtuk a város részére rendezett "Betlehemi játékok" című ünnepi műsorunkat.

-  Ebben az időszakban igen sok jótékonysági műsorra került sor /óvodák, iskolák/.

A kiemelt programokon kívül rendszeresen folynak a művészeti képzések, zenei előadások, foglalkozások, hangstúdiós felvételek.

 

Szigetszentmiklós, 2013. május 21.

 

 

Melléklet

Jegyzőkönyv

Készült: Szigetszentmiklóson, 2013. május 24. napján a Zenesziget Alapítvány

Kuratóriumának ülésén.

Jelen vannak:

 

Élő György                                                    alapító

Angler Tibor                                                  kuratórium elnöke

Pappné Mészáros Ágnes                                 kuratórium tagja

Sarkadi Éva                                                   kuratórium tagja

Mics Mihály                                                   ügyvezető igazgató

Mics Marianna                                               művészeti vezető

 

Angler Tibor az ülés megnyitása után szeretettel köszöntötte a megjelenteket.

Megállapította, hogy a kuratórium valamennyi tagja jelen van, így az ülés határozatképes.

Ezután Angler Tibor beszámolt az alapítvány 2012. évi tevékenységéről, ismertette a mérle-get és a közhasznúsági jelentést.

Ezután a kuratórium egyhangúlag meghozta az alábbi

1/2013.(05.24.) sz. határozatot:

A kuratórium az alapítvány 2012. évi beszámolóját, pénzügyi mérlegét és a közhasz-núsági jelentést az előterjesztéssel azonos tartalommal elfogadta.

Mics Marianna ezután az alapítvány művészeti tevékenységéről és a jövőbeni elképzelésekről adott számot.

A kuratórium megköszönte Mics Mariannak a munkát, és további támogatásáról biztosította.

Ezután a kuratórium egyhangúlag meghozta az alábbi

2/2013.(05.24.) sz. határozatot:

A kuratórium Mics Marianna beszámolóját elfogadta.

Ezután a jelenlévők az ülést bezárták.

kmf.

 

 

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011

TARTALOM

 1. A szervezet alapadatai
 2. Egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolójának mérlege és eredménylevezetetése
 3. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról
 4. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
 5. A cél szerinti juttatások kimutatása
 6. A központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzat-tól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása.
 7. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása
 8. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója

 

Melléklet: kuratóriumi jegyzőkönyv a közhasznúsági jelentés elfogadásáról.

 

 


 

 

1. A szervezet alapadatai

 

1. Elnevezés:                                                       Zenesziget Alapítvány

2. Képviselő:                                                        Angler Tibor

3. Székhely:                                                         2310 Szigetszentmiklós, Tölgyfa u. 2O

4. Levelezési cím:                                                2310 Szigetszentmiklós, Tölgyfa u. 2O

5. Adószám:                                                        18702673-1-13

6. Közhasznúsági fokozat:                                     közhasznú alapítvány

7. Nyilvántartásba vételi végzés száma:                  12.Pk.60.527/2003/4.

8. Nyilvántartásba vételi végzés kelte:                    2004. április 03.

9. A szervezet céljának rövid leírása:

 

- Szigetszentmiklóson, illetve a Csepel-sziget térségében élő 5-18 éves korú gyermekek

képességfejlesztése, művészeti képzése, melyek a következők: ének-, gitár-, dob- és

zongoraoktatás, zenetörténet, zeneelmélet, zenei előkészítő, irodalmi színpad, kézműves

foglalkozások.

- A gyermekek megismertetése az évkör ünnepeivel, azok jelentőségével, belső tartalmával,

hogy beépíthessék ezeket saját életükbe. Ezt a törekvést szolgálják egyrészt a foglalkozások

alatti megbeszélések, másrészt az ünnepek alkalmából megtartott rendezvények.

-  A hagyományok ápolása.

-  Az örök emberi értékek megmutatása a jövő nemzedéke számára a művészeteken keresztül.

-  A gyermekekben szunnyadó alkotó erők kiteljesedésének segítése, támogatása.

-  A saját alkotóműhelyben létrehozott alkotások szélesebb körbe történő eljuttatása.

- Különböző városi, illetve térségi rendezvényeken való részvétel, és olyan jótékonysági

fellépések, melyekkel biztosítani tudjuk a hátrányos helyzetben élők részére is a művészetek

áldásos hatását.

- Esélyegyenlőség biztosítása a gyermekek számára a művészetek elsajátításában.

 


 

 

EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE

 

2

0

1

1

év

adatok E FT-ban

Sor-

szám

 

A tétel megnevezése

 

Előző év

 

Előző év(ek)

helyesbítései

 

Tárgyév

a

b

c

d

e

A. Befektetett eszközök (2-4. sorok)

 

 

 

118

I. IMMATERIÁLIS JAVAK

 

 

 

 

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

 

 

 

118

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

 

 

 

 

B. Forgóeszközök

96

 

135

I. KÉSZLETEK

 

 

 

 

II. KÖVETELÉSEK

 

 

 

 

III. ÉRTÉKPAPÍROK

 

 

 

 

IV. PÉNZESZKÖZÖK

96

 

135

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1+5 SOR)

96

 

253

C. Saját tőke (12.-16. sorok)

96

 

253

I. INDULÓ TŐKE/JEGYZETT TŐKE

100

 

100

II. TŐKEVÁLTOZÁS/EREDMÉNY

230

 

189

III. LEKÖTÖTT TARTALÉK

 

 


IV. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL

(KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL)

-234

 

-36

V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL

 

 

0

D. Tartalék

 

 


E. Céltartalék

 

 


F. Kötelezettségek (20.-21.sorok)


 


I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK


 


II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK


 


FORRÁSOK(PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN

(11.+17.+18.+19. SOR)

96

 

253

 

Keltezés: 2012.05.03.                                                                           Angler Tibor

Az egyéb szervezet vezetője

(képviselője)

 

 

 


 

 

 

EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYLEVEZETÉSE

 

2

0

1

1

év

adatok E FT-ban

Sor-

szám

A tétel megnevezése

Előző év

Előző év(ek)

helyesbítései

Tárgyév

a

b

c

d

e

A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (I.+II.)

3713

 

4715

I. PÉNZÜGYILEG RENDEZETT BEVÉTELEK

(1.+2.+3.+4.+5.)

3713

 

3979

Közhasznú célú működésre kapott támogatás

3713

 

3979

a) alapítótól


 


b) központi költségvetéstől(NCA)

390

 

192

c) helyi önkormányzattól

200

 

50

d) egyéb,1%

3123

 

3737

2. Pályázati úton elnyert támogatás


 


3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel


 


4. Tagdíjból származó bevétel


 


5. egyéb bevétel


 


II. PÉNZBEVÉTELT NEM JELENTŐ BEVÉTELEK

 

 

736

B. Vállalkozási tevékenység bevétele (1.+2.)

 

 

0

1. Pénzügyileg rendezett bevételek

 

 


2. Pénzbevételt nem jelentő bevételek

 

 


C. Tényleges pénzbevételek (A./II.+B./2)

 

 

3979

D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek (A./II.+B./2.)

 

 

736

E. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.)

3947

 

4751

1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások


 

3941

2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások


 

74

3. Ráfordítást jelentő elszámolások

 

 


4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások

 

 

736

F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.)

0

 

0

1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások

 

 


2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások

 

 


3.  Ráfordítást jelentő elszámolások

 

 


4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások

 

 


 

 

Sor-

szám

A tétel megnevezése

Előző év

Előző év(ek)

helyesbítései

Tárgyév

a

b

c

d

e

G. Tárgyévi pénzügyi eredmény (±1. ±2.)

-234

 

-36

1. Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi

Eredménye (A./I.-F./1.-F./4.)

-234

 

-36

2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi

Eredménye (B./


 


H. Nem pénzben realizált eredmény (±1. ±2.)


 


1. Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált eredménye (A./II-E./2.-E./3.)


 


2. Vállalkozási tevékenység nem pénzben realizált eredménye (B./2.-F./2.-F./3.)


 


I. Adózás előtti eredmény


 


J. Fizetendő társasági adó


 


K. Tárgyévi eredmény

-234

 

-36

1. Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye

(A./I.+A./II)-(E/1+E/2+E/3)

 

-234

 

-36

2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi  eredménye (I-J)

 

 

 

 

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK


A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások

2056

 

1. Bérköltség

1320

 

ebből - megbízási díjak

 

 

- tiszteletdíjak

 

 

2. Személyi jellegű egyéb kifizetések

 

 

3. Bérjárulékok

736

B. Pénzügyileg rendezett anyag jellegű ráfordítások

1885

C. Értékcsökkenési leírás

74

D. Pénzügyileg rendezett egyéb jellegű ráfordítások

 

 

E. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett)

 

 

Ebből: A Korm. rend. 16§ (5) bekezdése szerint kötelezettségként elszámolt és továbbutalt,

illetve átadott támogatás

 

 

F. Tárgyévben APEH által kiutalt 1% összege

122

 

 

 

Keltezés: 2012.05.03.                                                                                                                                                                                                             Angler Tibor

az egyéb szervezet vezetője

(képviselője)

 

 


 

 

3. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról

 

A Zenesziget Alapítvány 2011. évben az 1 %-os felajánlásokból 121 525 Ft-ban részesült.

A kapott összeget fénymásolásra, irodaszerek, foglalkozási eszközök és háztartási eszközök vásárlására, és a nyári művészeti tábor költségeinek fedezésére fordítottuk.

 

 


 

 

4. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

 

Bevételek

 

Szigetszentmiklós Önkormányzat tám.                                                  50 000 Ft

NCA támogatás                                                                                192 000 Ft

Szülői támogatás                                                                           3 615 000 Ft

1 %                                                                                                121 525 Ft

Kapott bankkamat                                                                                   567 Ft

Pénztár és bank közötti pénzmozgások, melyek

tényleges bevételt nem jelentenek                                                      736 000 Ft

_________

 

Összesen:                                                                                     4 715 092 Ft

 

 

Kiadások

 

Oktatás                                                                                             11 002 Ft

Közüzemi díjak                                                                                  114 156 Ft

Távközlési költség                                                                              148 250 Ft

Postaköltség                                                                                         1 970 Ft

Könyvviteli szolg.                                                                                  6 000 Ft

Irodaszer                                                                                          103 239 Ft

Fénymásolás                                                                                       31 975 Ft

Tisztítószer                                                                                         66 872 Ft

Fenntartási, javítási költség                                                                  86 403 Ft

Könyvek, díjak, ajándék                                                                        40 547 Ft

Virág                                                                                                   3 960 Ft

Rendezvény költség                                                                            462 471 Ft

Tábor, kirándulás                                                                                348 433 Ft

Belépőjegyek                                                                                       32 280 Ft

Szakkönyvek, folyóiratok                                                                        19 550 Ft

Kisértékű tárgyi eszköz besz.                                                                 86 520 Ft

100 e Ft feletti tárgyi eszk.                                                                  277 840 Ft

Bankköltség                                                                                         43 450 Ft

Bérek                                                                                              1 320 000 Ft

Bérek járulékai                                                                                    736 000 Ft

Pénztár és bank közötti pénzmozgások, melyek

tényleges ráfordítást nem jelentenek                                                      736 000 Ft

Kerekítés                                                                                                     3 Ft

­­­­­                                                                                                         _________

 

Összesen:                                                                                         4 676 921 Ft

 

 

 


 

5. A cél szerinti juttatások mértékének kimutatása

Működés költségei                                                                           622 795 Ft

 

Ebből: Közüzemi díjak                                         114 156 Ft

Távközlési költség                                              148 250 Ft

Postaköltség                                                         1 970 Ft

Könyvviteli szolg.                                                   6 000 Ft

Irodaszer                                                            52 039 Ft

Fénymásolás                                                       13 175 Ft

Tisztítószer                                                         66 872 Ft

Fenntartási, javítási költség                                  86 403 Ft

Virág                                                                   3 960 Ft

Kisértékű tárgyi eszköz besz.                                86 520 Ft

Bankköltség                                                       43 450 Ft

 

Rendezvények költségei                                                       462 471 Ft

Tábor, kirándulás, belépők                                                   380 713 Ft

Művészeti tev.  költségei /bérek és juttatások/                     2 056 000 Ft

Művészeti tev. egyéb költségei                                              100 552 Ft

 

Ebből: Oktatás                                                       11 002 Ft

Irodaszer                                                              51 200 Ft

Fénymásolás                                                         18 800 Ft

Szakkönyvek, folyóiratok                                         19 550 Ft

____________

Összesen:                                                                        3 622 531 Ft

 


 

 

6.  A központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása.

 

Szigetszentmiklós Önkormányzata                                                     50 000 Ft

Nemzeti Civil Alap                                                                         192 000 Ft

1 %                                                                                             121 525 Ft

______________________________________________________________

 

Összesen                                                                                     363 525 Ft

 

 

 


 

 1. 7. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása

 

A Zenesziget Alapítvány 2011. évben nem nyújtott sem pénzbeli, sem természetbeni juttatást vezető tisztségviselőinek.

 

 

 


 

8. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója

 

Az alapítvány tevékenysége igen sikeresnek mondható.

 

Eredményeink:

- a gyermekek folyamatos zenei fejlődése

- a Zenesziget a településen belül 60-70 gyermek részére nyújt egy kiváló közösséget

- a gyermekek testvérei, szülei, hozzátartozói is részei ennek a közösségnek, akik rendszeresen nagy számban vesznek részt a rendezvényeken

- a kirándulásokat, a nyári tábort felejthetetlen élményként tartják számon a Zenesziget tagjai - ebben az évben is sok rendezvénnyel és karitatív előadással gazdagítottuk környezetünk kulturális életét. A jótékonysági szereplések nem csak a hátrányos helyzetű közönségünk /öregek, fogyatékosok, betegek/ részére fontosak, hanem a Zenesziget tagjai számára is nagy tapasztalatokat adnak. Ezáltal fejlődik a szociális érzékük.

- a Zenesziget egyik legfontosabb eredményének azt a sok saját alkotást tartjuk, amelyek az alkotóműhely fennállása óta keletkeztek. Ezek mindegyike szépre és jóra kívánja nevelni a gyermekeket.

 

A Zenesziget 2011. évi kiemelt programjai, rendezvényei:

 

1. Farsang

-  A foglalkozásokon a farsang belső értelmének és jelentésének kibontása.

-  Kiscsoportos mókás jelenetek kidolgozása, zenék betanulása

-  Farsangi rendezvény /mókás jelenetek, énekek, táncos farsangi bál, jelmezverseny, tombola/.

 

2. Költészet napja

-  Megbeszéltük a költészet fontosságát, annak sajátosságait.

-  Versírással, rímfaragással próbálkoztak a gyerekek.

-  A Költészet napján előadtuk a megtanult verseket.

 

3. Húsvét

-  A foglalkozásokon megbeszéltük a húsvétnak, mint keresztény ünnepnek, és a húsvéti népszokásoknak a jelentését.

-  Hímes tojásokat készítettünk különböző módszerek segítségével.

-  Megtanulunk pár húsvéthoz kapcsolódó éneket.

 

4. Pünkösd

-  A foglalkozásokon megbeszéltük a pünkösd belső tartalmát, az akaratnak az életünkben való fontosságát, és ezt különböző drámai eszközök segítségével eljátszottuk.

-  Hétvégén szabadtéri program keretében megrendeztük az ügyességi versenyt, ahol megválasztottuk a pünkösdi királyt és királynőt.

 

5. Anyák napja

-  A Zeneszigetbe járó gyermekek zenés műsorral köszöntötték az édesanyákat.

 

6. János nap

-  A néphagyományokhoz híven egy kétnapos kirándulás keretében a szabadban töltöttük az éjszakát.

 

7. Nyári tábor

-   Zánkán került sor az egyhetes művészeti táborra, ami mind szakmai szempontból, mind közösségformáló szerepét tekintve jól sikerült.

 

8. Mihály nap

-  A gyermekek a Mihály és a sárkány harcát megjelenítő meséket és verseket gyűjtöttek.

-  Szeptember 29. Mihály nap /papírsárkány és fakardkészítés, Mihály és a sárkány harcának

szimbolikus megjátszása, sárkányeregetés a Kéktón/.

 

9. Őszi kirándulás

-   Kétnapos kirándulást szerveztünk azoknak a gyermekeknek a részére, akik

szorgalmukkal a leginkább segítették a Zenesziget közösségi munkáját.

 

10. Márton nap

-  A Márton napi legenda felelevenítése, eljátszása történt a foglalkozásokon.

-  Saját mécseseket készítettünk.

-  A kiválasztott november eleji estén mécsesekkel történő felvonulást tartottunk. A magunk által sütött kis márton-cipókat testvériesen megosztottuk, utalva arra, hogy Márton is megfelezte a kabátját a koldussal.

 

12. Karácsony

-  A karácsonynak, mint keresztény ünnepnek a megbeszélése történt a foglalkozásokon.

-  A helyi közösségi házban előadtuk a város részére rendezett "A boldogság madara" című ünnepi műsorunkat, mely a Zenesziget saját zenés mesejátéka.

-  Ebben az időszakban igen sok jótékonysági műsorra került sor /óvodák, iskolák, öregek otthona/.

 

A kiemelt programokon kívül rendszeresen folynak a művészeti képzések, zenei előadások, foglalkozások, hangstúdiós felvételek.

 

Szigetszentmiklós, 2012. május 09.


 

Melléklet

Jegyzőkönyv

Készült: Szigetszentmiklóson, 2012. május 10. napján a Zenesziget Alapítvány

Kuratóriumának ülésén.

 

Jelen vannak:

 

Élő György                                                    alapító

Angler Tibor                                                  kuratórium elnöke

Pappné Mészáros Ágnes                                  kuratórium tagja

Sarkadi Éva                                                   kuratórium tagja

Mics Mihály                                                   ügyvezető igazgató

Mics Marianna                                               művészeti vezető

 

Angler Tibor az ülés megnyitása után szeretettel köszöntötte a megjelenteket.

Megállapította, hogy a kuratórium valamennyi tagja jelen van, így az ülés határozatképes.

Ezután Angler Tibor beszámolt az alapítvány 2011. évi tevékenységéről, ismertette a mérleget és a közhasznúsági jelentést.

Ezután a kuratórium egyhangúlag meghozta az alábbi 1/2012.(05.10.) sz. határozatot:

A kuratórium az alapítvány 2011. évi beszámolóját, pénzügyi mérlegét és a közhasz-núsági jelentést az előterjesztéssel azonos tartalommal elfogadta.

 

Mics Marianna ezután az alapítvány művészeti tevékenységéről és a jövőbeni elképzelésekről adott számot.

A kuratórium megköszönte Mics Mariannak a munkát, és további támogatásáról biztosította.

Ezután a kuratórium egyhangúlag meghozta az alábbi 2/2012.(05.10.) sz. határozatot:

A kuratórium Mics Marianna beszámolóját elfogadta.

Ezután a jelenlévők az ülést bezárták.

 

kmf.

Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám): 18702673-9499-569-13
Az egyéb szervezet megnevezése: Zenesziget Alapítány
Az egyéb szervezet címe: 2310 Szigetszentmiklós, Tölgyfa utca 20.
KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA
Adatok eFt-ban
Sor szám A tétel megnevezése Előző év Előző évek módosítása Tárgyév
a b c d e
1. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (1+2+3+4+5) 3 979 5 097
2. 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás 3 979 5 047
3. a.) alapítótól -
4. b.) központi költségvetésből 192 0
5. c.) helyi önkormányzattól 50 50
6. d.) társadalombiztosítótól - -
7. e.) egyéb, ebből 1% 3 737 5 047
8. 2. Pályázati úton elnyert támogatás 0
9. 3. Közhasznú tevékenységből származő bevétel - -
10. 4. Tagdíjból származó bevétel - -
11. Egyéb bevétel 0 0
12. B. Vállalkozási tevékenység bevétele 0 0
13. C. Összes bevétel (A+B) 3 979 5 097
14. D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1+2+3+4+5+6) 4 015 5 198
15. 1. Anyagjellegű ráfordítások 1 885 2 164
16. 2. Személyi jellegű ráfordítások 2 056 2 868
17. 3. Értékcsökkenési leírás 74 166
18. 4. Egyéb ráfordítások 0 0
19. 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 -
20. 6. Rendkívüli ráfordítások - 0
21. E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1+2+3+4+5+6) 0 0
22. 1. Anyagjellegű ráfordítások 0 0
23. 2. Személyi jellegű ráfordítások 0 0
24. 3. Értékcsökkenési leírás 0 0
25. 4. Egyéb ráfordítások 0 5
26. 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 0
27. 6. Rendkívüli ráfordítások 0 0
28. F. Összes ráfordítás (D+E) 0 5 198
29. G. Adózás előtti eredménye (B-E) 0 0
30. H. Adófizetési kötelezettség - -
31. I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H) 0 0
32. J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) -36 -101
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
33. A. Személyi jellegű ráfordítások 2 056 2 868
34. 1. Bérköltség 1 320 2 232
35. ebből: - megbízási díjak 0 -
36. - tiszteletdíjak - -
37. 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 0 0
38. 3. Bérjárulékok 736 636
39. B. A szervezet által nyújtott támogatások 0 0
40. C. Továbbutalási céllal kapott támogatás - -
41. D. Továbbutalt támogatás - -


Keltezés: Budapest, 2013.05.15.